Byggesøknad

Vi kan være ansvarlig søker eller bistå deg med utarbeidelse av byggesøknad uten krav til ansvarsrett.

SDK Consult AS kan være ansvarlig søker for ditt prosjekt, eller hjelpe deg med deler av byggesøknaden.

Det er mange regler å sette seg inn i når man skal utarbeide en byggesøknad. Man må sette seg inn reguleringsbestemmelsene for eiendommen, og se om tiltaket er i henhold til disse bestemmelsene i tillegg til Plan- og bygningsloven med forskrifter. 
Det må sendes ut nabovarsler og det må eventuelt søkes om dispensasjon. Dette er en omfattende jobb som kan være tidkrevende. 

La oss ta oss av denne jobben, så kan heller du bruke tiden på andre ting.

Our Offers

Utarbeidelse av byggesøknad

Alle byggesøknader må utarbeides med alle de vedleggene som er nødvendig i hver enkel sak.

Dispensasjonssøknad

Tiltaket må sjekkes opp mot gjeldende regelverk, og dersom man ikke tilfredsstiller alle krav må det søkes om dispensasjon.

Nabovarsling

Ved de fleste søknadspliktige byggeprosjekter må det sendes ut nabovarsler til naboer og gjenboere.

Nabosamtykke

Dersom tiltaket vil komme nærmere nabogrense enn 4,0 m, må den aktuelle naboene signere på et nabosamtykke. Utarbeidelse av dette dokumentet og kommunikasjonen med naboen kan vi ta oss av.

Ett-trinns søknad og rammesøknad

Man kan velge mellom 2 søknadstyper når man skal sende inn byggesøknad. Hvilke som passer best for ditt prosjekt kan vi hjelpe deg med.

arkitektonisk redegjørelse

Sammen med byggesøknaden må man sende inn en arkitektonisk redegjørelse. Denne kan vi utarbeide for deg.

tidligere prosjekter

Testimonials

Tømrer - SDK consult AS - enebolig - tilbygg - påbygg - terrasse - byggetegninger- byggesøknad
Morten Thorstensen Daglig leder Tømrer MT AS

Tømrer MT AS har brukt SDK Consult ved flere anledninger til både byggesøknader og tegninger. Prosjektene får tett oppfølgning og tidsfristene overholdes.

Tømrer - SDK consult AS - enebolig - tilbygg - påbygg - terrasse - byggetegninger- byggesøknad
Roar Nordhagen Daglig leder RN bygg & vedlikehold

RN bygg & vedlikehold er veldig fornøyd med samarbeidet med SDK Consult, og vi kan anbefale de på det sterkeste.

Tømrer - SDK consult AS - enebolig - tilbygg - påbygg - terrasse - byggetegninger- byggesøknad
Anders Evenrud

Vi har brukt Stian og SDK Consult på flere prosjekter og er veldig fornøyd med arbeidet. De tar seg av alt papirarbeidet på en profesjonell og effektiv måte, og tegner gode løsninger. Vi vil benytte oss av de igjen ved neste anledning.