Arkitekttegninger

Vi kan bistå med alle type tegninger til ditt prosjekt.

Vårt mål er å forstå dine behov og komme med gode løsninger som bidrar til at bygget blir best mulig tilpasset brukeren. 

Vi har mange års erfaring både med å tegne- og bygge boliger og andre bygg. Denne unike kompetansen gjør at vi kan gi dere gode råd til kostnadseffektive og praktiske løsninger for ditt prosjekt.

Det stilles mange krav til byggesøknadstegninger, blant annet må tegningene være i riktig målestokk, størrelser og avstander må målsettes og de må være fagkyndig utført. Les mer om krav til tegninger her.

Type tegninger

Fasadetegninger

I alle byggesøknader må det sendes inn fasadetegninger. Disse tegningene viser hvordan bygget vil se ut utenfra.

Plantegninger

Plantegninger må sendes inn med alle byggesøknader. En plantegning viser rominndelingen og hva rommene skal inneholde.

Snitt-tegninger

Snitt-tegninger er et utsnitt tatt igjennom bygget. Her viser man blant annet romhøyde, gesimshøyde og mønehøyde.

Arbeidstegninger

Arbeidstegninger brukes under byggingen, og er som som regel bedre målsatt enn byggesakstegningene. Det er disse tegningene entreprenøren bygger huset etter.

Perspektivtegninger

Perspektivtegninger er 3D tegninger som viser bygget fra forskjellige vinkler. Dette viser hvordan bygget vil passe inn i eksisterende omgivelser.

Situasjonskart

Situasjonskart må sendes inn med alle byggesøknader. Dette kartet viser plasseringen av nytt bygg.

Terrengsnitt

Dersom terrenget skal endres, må man sende inn terrengsnitt med byggesøknaden. Dette snittet kan vise eksisterende terreng, nytt terreng, støttemurer, osv.

3D visualisering

3D visualisering er en perfekt måte å vise det som ikke er bygget enda med fotorealistisk kvalitet.

Solstudie

I forbindelse med byggesøknaden kan kommunen kreve at det utarbeides en solstudie. Her kan man se om det nye tiltaket vil redusere solforholdene på naboeiendommene.

Tidligere prosjekter

Tilbakemeldinger fra kunder

Tømrer - SDK consult AS - enebolig - tilbygg - påbygg - terrasse - byggetegninger- byggesøknad
Morten Thorstensen Daglig leder Tømrer MT AS

Tømrer MT AS har brukt SDK Consult ved flere anledninger til både byggesøknader og tegninger. Prosjektene får tett oppfølgning og tidsfristene overholdes.

Tømrer - SDK consult AS - enebolig - tilbygg - påbygg - terrasse - byggetegninger- byggesøknad
Roar Nordhagen Daglig leder RN bygg & vedlikehold

RN bygg & vedlikehold er veldig fornøyd med samarbeidet med SDK Consult, og vi kan anbefale de på det sterkeste.

Tømrer - SDK consult AS - enebolig - tilbygg - påbygg - terrasse - byggetegninger- byggesøknad
Anders Evenrud

Vi har brukt Stian og SDK Consult på flere prosjekter og er veldig fornøyd med arbeidet. De tar seg av alt papirarbeidet på en profesjonell og effektiv måte, og tegner gode løsninger. Vi vil benytte oss av de igjen ved neste anledning.