Ansvarsfraskrivelse

SDK Consult AS er forpliktet til å holde dette nettstedet oppdatert og med korrekt informasjon. Skulle du likevel oppleve noe som er ukorrekt eller utdatert, vil vi bli takknemelige dersom du varsler oss om dette. Vennligst oppgi hvor på nettstedet du finner dette. Du kan sende dette på mail til: stian@sdkconsult.no.

Vi er ikke ansvarlige for tap som følge av unøyaktigheter eller ufullstendighet, og heller ikke for tap som skyldes problemer forårsaket av eller iboende til formidling av informasjon via internett, for eksempel forstyrrelser eller avbrudd. Når du bruker nettskjemaer prøver vi å begrense antall obligatoriske felt til et minimum. For sårbare tap som følge av bruk av data, råd, eller ideer levert av eller på vegne av SDK Consult AS via dette nettstedet, aksepterer SDK Consult AS ikke noe ansvar.   

Bruk av nettstedet og alle komponentene (inkludert fora) er gjenstand for følgende betingelser for bruk. Selv beskjeden bruk av websiden impliserer at du har kunnskap om og aksepterer disse betingelsene.

Eventuelle personlige data som du gir oss i sammenheng med din tilbakemelding eller forespørsel vil kun bli brukt i henhold til vår personvernerklæring.

Alle immaterielle rettigheter til innholdet på dette nettstedet er tildelt SDK Consult AS.

Kopiering, spredning eller en hvilke som helst annen bruk av materialet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra SDK Consult AS, unntatt, og bare i det omfang som ellers er stipulert i reguleringer, som er obligatorisk i henhold til lov (slik som retten til å sitere), med mindre det aktuelle innholdet bestemmer noe annet.

Dersom du har spørsmål eller problemer med tilgjengeligheten på dette nettstedet, vennligst ikke nøl med å kontakte oss.